• Analiza możliwości inwestycyjnych danej nieruchomości, weryfikacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Weryfikacja zapisów pozostałych dokumentów (opinii, decyzji, uzgodnień).

  • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

  • Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej do złożenia
    z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

  • Przygotowanie materiałów graficznych: wizualizacje budynków, wizualizacje całych osiedli. Rzuty budynków, przekroje. Materiały do folderów reklamowych.

  • Kosztorysy