• Analiza możliwości zabudowy działki, weryfikacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Weryfikacja zapisów pozostałych dokumentów (opinii, decyzji, uzgodnień).

  • Opracowywanie projektów indywidualnych.

  • Dobór projektów typowych

  • Adaptacje projektów typowych

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej do złożenia
    z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

  • Inwentaryzacje budynków

  • Ekspertyzy konstrukcyjne

  • Kosztorys